© UNICEF / Christopher Herwig
30 lat Konwencji o prawach dziecka

30 lat Konwencji o prawach dziecka

Trzydzieści lat temu światowi przywódcy podjęli historyczne zobowiązanie wobec dzieci na świecie, przyjmując Konwencję o prawach dziecka.

Konwencja jest najważniejszym dokumentem określającym prawa dziecka i jest najszerzej ratyfikowanym na świecie dokumentem z zakresu praw człowieka. Od czasu powstania dokument pomógł zmienić życie dzieci na całym świecie.

Niestety nadal nie każde dziecko może w pełni cieszyć się dzieciństwem. Wciąż zbyt wielu najmłodszych pozbawionych jest prawa do zdrowego i bezpiecznego życia.

Przywódcy państw, przedstawiciele biznesu oraz społeczność międzynarodowa powinni wypełniać złożone zobowiązania i podejmować kolejne działania na rzecz realizacji praw dziecka.  

Muszą zapewnić każdemu dziecku przestrzeganie każdego prawa.

Działaj na rzecz przestrzegania praw dziecka!

"Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia,
przysługują takie same prawa."

W ciągu ostatnich 30 lat, życie dzieci zmieniło się...

30 lat Konwencji o prawach dziecka

o ponad 50%
zmniejszyła się liczba zgonów dzieci poniżej 5. roku życia

30 lat Konwencji o prawach dziecka

Prawie o połowę
zmniejszył się odsetek niedożywionych dzieci

30 lat Konwencji o prawach dziecka

o 2.6 miliarda
ludzi więcej ma dziś dostęp do czystej wody pitnej

...ale miliony wciąż potrzebują pomocy...

30 lat Konwencji o prawach dziecka

262 miliony
dzieci i młodzieży nie chodzą do szkoły

30 lat Konwencji o prawach dziecka

650 milionów
dziewcząt i młodych kobiet jest wydawanych za mąż
przed 18. rokiem życia

30 lat Konwencji o prawach dziecka

1 na 4 dzieci
do 2040 roku będzie żyło na obszarach z ograniczonym dostępem do wody