Rola UNICEF w promowaniu i wspieraniu Konwencji o prawach dziecka
© UNICEF/UN0187723/Sanadiki

Rola UNICEF w promowaniu i wspieraniu Konwencji o prawach dziecka

Prawa dziecka leżą u podstaw wszystkich działań UNICEF.

UNICEF jest agendą ONZ powołaną w celu ochrony praw wszystkich dzieci na całym świecie, szczególnie tych najbardziej pokrzywdzonych. Jest także jedyną organizacją wymienioną z nazwy w treści Konwencji o prawach dziecka, która ma być źródłem wiedzy bądź wsparcia w kwestiach praw dziecka.

"UNICEF kieruje się Konwencją o prawach dziecka i dąży do ustanowienia praw dziecka jako trwałych zasad etycznych i międzynarodowych standardów postępowania wobec dzieci."

UNICEF jest obecny prawie we wszystkich krajach na świecie, dzięki czemu może docierać do miejsc niedostępnych dla innych i zmieniać życie dzieci na lepsze. Ma ponad 70 lat doświadczenia w pracy na rzecz dzieci na całym świecie i przekładaniu zasad praw dziecka na realne rezultaty dla ich życia

Nasza współpraca z państwami-stronami, zaufanie jakim się cieszymy oraz  znaczne wsparcie techniczne i finansowe, jakiego udzielamy poszczególnym państwom i społecznościom, plasują UNICEF na pozycji lidera  w zakresie propagowania praw dziecka i monitorowania wdrażania Konwencji o prawach dziecka.

Poprzez promowanie ratyfikacji i wspieranie implementacji Konwencji oraz Protokołów Fakultatywnych, UNICEF pomaga wzmocnić prawo i polityki państwa tak, aby działały na rzecz dobra dzieci oraz przyczynia się do rozpowszechnienia wiedzy o Konwencji wśród społeczeństwa, na wielu poziomach, włączają w to:

  • Wspieranie rządów we wdrażaniu Konwencji poprzez dostosowanie prawa i polityk do zasad określonych w Konwencji, zapewniając jednocześnie wsparcie instytucjonalne oraz eksperckie.
  • Uczestniczenie w różnych etapach procesu monitorowania Konwencji. Dla przykładu biura krajowe UNICEF pomagają rządom w organizowaniu ważnych konsultacji przed sporządzeniem sprawozdań dla Komitetu.
  • Wspieranie Komitetu Praw Dziecka poprzez uczestniczenie w procesie analizy sprawozdań przedłożonych przez kraje strony.
  • Współpracowanie z rządami w celu określenia strategii implementacji zapisów Konwencji w odpowiedzi na zalecenia Komitetu.
  • Dokładanie starań, aby głosy grup, które często nie są słyszalne, pojawiły się w sprawozdaniach przedstawianych Komitetowi. UNICEF wspiera organizowanie szerokich konsultacji na różnych poziomach społecznych, współtworzy pisemne raporty na temat sytuacji kobiet i dzieci oraz zachęca inne organizacje pozarządowe do przedkładania Komitetowi własnych sprawozdań jako uzupełnienia raportów rządowych.